Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Rekrytering

När ni behöver rekrytera nya resurser med rätt kompetens!

För dig som ska rekrytera

Rätt person till rätt plats. det är lättare sagt än gjort.

Att anställa

För dig som slippa administrationen och dokumenthanteringen som en rekrytering innebär.

Vad

Vi rekryterar lämpliga kandidater som passar in på rollbeskrivningen som ni tillsammans med oss har önskemål om.

Hur

I samarbete med Arbetsförmedlingen samt annonsering och våra kollegor i olika branscher rekryterar vi fram lämpliga kandidater. Ni träffar ett överenskommet antal och avgör vem ni vill gå vidare med.

För dig som ska rekrytera Så här fungerar det

rekryteringsprocessen

Kravprofilsmöte

Annonsering och sökning

Kandidaturval

Personlighet /drivkrafts testning

Kompetens kartläggning

Sammanställning

Presentation av kandidater

Intervju hos Er

Referenstagning

Bakgrundskontroll

Anställning

Uppföljning

 

 

Sekretess under hela processen