Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Rekrytering genom rusta och matcha

Vi har kompetens att rekrytera rätt kompetens!

Vi på Hos Bois

Har etablerat ett långvarigt partnerskap med arbetsförmedlingen, med ett tydligt fokus på att stödja personer som varit arbetslösa en längre tid. Vi tror på en väg till lösningar för både arbetsgivare och kandidater, vilket ofta inkluderar en kortare praktikperiod eller en yrkesintroduktion. När rätt matchning sker mellan kandidat och önskad tjänst, stödjer arbetsförmedlingen ofta ekonomiskt för löner och annat. Även när matchningen inte resulterar i en anställning, ger detta kandidaten värdefulla erfarenheter och nya referenser som kan bidra till deras utveckling. Oavsett om du behöver arbetskraft eller kan stödja vår insats, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vår rekryteringsprocess är grundad i samarbete och noggrann matchning

Där vi använder oss av DISC-analys för att säkerställa en perfekt passform mellan arbetsgivare och kandidat. Vi strävar ständigt efter att skapa hållbara och meningsfulla anställningar som gynnar både individer och företag. Genom vårt fokus på att använda DISC-analysen kan vi säkerställa en mer precision i matchningen för att uppnå en optimal arbetsrelation för alla inblandade parter.

Låt oss hjälpa dig att hitta den ideala kandidaten

 som kan bidra till ditt företagstillväxt och framgång. Fyll i vårt kontaktformulär nedan så tar vi kontakt med dig inom kort för att diskutera hur vi kan stötta dig i rekryteringsprocess.