Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Säljutbildning grund

Genom att lära dig säljtekniker och strategier kan du öka din försäljning och förbättra dina kundrelationer. Dessutom kan du lära dig att hantera invändningar, förhandla och stänga affärer på ett effektivt sätt. Så om du vill förbättra dina försäljningsfärdigheter och öka din inkomst, kan en kurs i försäljning vara precis vad du behöver.

Dag 1

Förmiddag:

Introduktion till säljtekniker och grunderna i försäljning:

  • Vad är försäljning?
  • Säljprocessens olika faser: Prospektering, behovsanalys, presentation, invändningar, avslut och uppföljning.
  • Klarläggande av försäljningsmål och hur de relaterar till organisationens övergripande mål.

Eftermiddag:

Kundbeteenden och behovsanalys:

  • Förståelse för olika kundtyper och deras behov.
  • Effektiva metoder för behovsanalys och att identifiera kundens verkliga behov.

Dag 2:

Förmiddag:

Säljpresentation och kommunikation:

  • Konsten att skapa en övertygande säljpresentation.
  • Användning av effektiv kommunikation och kroppsspråk i säljprocessen.

Eftermiddag:

 1. Avslutning, hantering av invändningar och uppföljning:
  • Tekniker för att avsluta försäljningen på ett effektivt sätt.
  • Strategier för att hantera och övervinna invändningar.
  • Vikten av uppföljning och skapa långsiktiga kundrelationer.

Övriga aktiviteter under de två dagarna
kan inkludera:

 1. Rollspel och övningar: Låta deltagarna praktisera säljfärdigheter.
 2. Case-studier: Analysera verkliga situationer och diskutera bästa sätt att hantera dem.
 3. Gruppdiskussioner: Möjlighet att dela erfarenheter och idéer.

Kontakta oss för mer information!

020 774400