Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Filmer som beskriver olika personligheter!

Man kan inte sortera in människor i olika färger men många av de personligheter vi möter i vår vardag påminner starkt om varandra Med verktyget DISC-analys kan vi utveckla din  självkännedom och öka din förståelse för olika personers sätt att interagera med varandra. De allra flesta människor tillhör en eller flera av fyra DISC-profiler: Dominans (röd), Inflytande (gul), Stabilitet (grön) och Konformitet (blå). Men vad skiljer dem åt? Och hur kan du använda dessa kunskaper när du kommunicerar med de specifika personlighetstyperna.