Hos Bois

Rusta och matcha hos bois

Vem - Vad - Hur - Strategi

Vem – Vad – Hur – Strategi. Här arbetar du med din personliga strategi. Handledaren går igenom varje moment tillsammans med dig.

Läs och boka in dig till vårens seminarier

Vad är nystartsjobb?

Vem – Vad – Hur – Strategi. Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

Testa om du kan få ett nystartsjobb

Vanliga frågor och svar AF

Vem – Vad – Hur – Strategi 

Följaktligen är det mellan 6-20 jobb per månad som du ska söka och det ska dessutom framgå i den planering du gjort med oss. Är du inte arbetslös på heltid kan det stå i alla fall annat antal i din handlingsplan.

Det du rapporterar

Är ett viktigt underlag för att vi ska kunna bedöma om du söker jobb aktivt, som är ett av villkoren får att du ska få ersättning från a-kassan eller från Försäkringskassan om du deltar i ett program.  

Var noga med.

Att  dessutom fylla i alla jobb du sökt i din aktivitetsrapport som sökta annonserade jobb, lämnade spontanansökningar eller cv, jobb som vi bett dig att söka (anvisat) eller tipsat dig om. 

När det gäller vilka jobb som är lämpliga att söka. Övergripande för dig utgår vi från din erfarenhet och kompetens.

Till sist, på tjänsten mina sidor kan du dessutom logga in och se när din inlämnade aktivitetsrapport är granskad. 

Jobb

Du behöver därför vara aktivt arbetssökande fram till dagen du skrivs ut. Det innebär att du behöver dessutom aktivitetsrapportera och söka tillfälliga arbeten fram till dagen du påbörjar ditt kommande arbete. 

Skrivs du ut från Arbetsförmedlingen innan den 14:e i månaden behöver du emellertid inte aktivitetsrapportera för föregående månad.

Notera

Du kan sålunda inte lämna in din aktivitetsrapport i efterhand.  Dessutom har du inte lämnat in den i tid kan du förlora din ersättning under en eller flera dagar.

Om du har a-kassa

Vi skickar dessutom ett meddelande till din a-kassa. De kontaktar dig och du får beskriva särskilt varför du inte kunde lämna in rapporten i tid. Därefter avgör a-kassan om det påverkar din ersättning.

Om du har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vi kommer att därefter kontakta dig och berätta om och hur förseningen påverkar din ersättning. Innan det är helt beslutat får du möjlighet att samtidigt lämna dina synpunkter. För att lämna dina synpunkter kan du använda dig utav vårt webbformulär, den bifogade svarsblanketten eller ringa oss. 

Har det skett förändringar i din situation som arbetssökande är det viktigt att du meddelar oss. Det kan vara att du fått ett arbete på heltid eller deltid, att du ska börja studera, att du är eller ska bli föräldraledig eller att du tänkt gå i pension. 

Vill du skriva ut dig från

Arbetsförmedlingen kan du använda vår tjänst på Mina sidor. Klicka på skriv ut dig och följ instruktionerna.

Du kan chatta, ringa eller besöka oss för att meddela förändringar.

Aktivitetsstöd

När du deltar i ett program är det viktigt att du följer det du har kommit överens om tillsammans med oss för att få din ersättning. 

Det kan vara att du

 • aktivt söker jobb
 • lämnar din aktivitetsrapport
 • deltar i aktiviteter
 • följer din planering

Om du inte följer överenskommelsen kan det påverka din ersättning. 

Det finns flera situationer där du kan behöva kontakta Försäkringskassan.

Om du har frågor om:

 • utbetalning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.
 • sjukpenninggrundande inkomst (SGI), om du till exempel fått avgångsvederlag.

Om du är sjuk eller hemma för vård av barn (VAB)

När du har ersättning från a-kassan anmäler du det till Försäkringskassan den första dagen.

Idag!

Idag har de flesta inte en egen arbetsförmedlare utan får hjälp och stöd beroende på behov i ärendet.

Du kan alltid chatta eller ringa och prata med en arbetsförmedlare.

Du skrivs ut ur programmet när du

 • börjar arbeta heltid 
 • börjar studera heltid
 • blir föräldraledig på heltid 
 • blir sjuk på heltid i mer än 1 månad och programmet inte kan anpassas
 • uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa
 • fyller 66 år

Uppfyller du inte ett arbetsvillkor under tiden du varit utskriven från programmet har du möjlighet att pröva din rätt till återinträde inom 1 år. I vissa fall av studier kan du ha återinträdesrätt inom 3 år.

Resor!

Om du fått en beviljad resa från oss så ansöker du om ersättningen månadsvis i efterskott

 1. Logga in på Mina sidor med e-legitimation
 2. Om vi har beslutat att du har rätt till ersättning syns valet Ersättning för resa. Om du inte har någon ersättning att ansöka om, syns inte det här valet.
 3. Klicka på Ersättning för resa och fyll i dina uppgifter enligt instruktionerna i e-tjänsten.
 4. När du är klar signerar du med din e-legitimation.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om ersättning digitalt behöver du kontakta oss. Om du till exempel skrivit ut dig från Arbetsförmedlingen har du inte möjlighet att kunna söka ersättningen digitalt utan behöver ringa Ersättning resa för att få en blankett.

Ledighet

Normalt sett kan du inte vara ledig när du är med i ett program men det finns några undantag när du kan vara ledig. Du behöver anmäla all önskan om ledighet eller uppehåll i din aktivitet i förväg och få den godkänd av oss.

Frisk!

Är du anmäld till en a-kassa och har meddelat oss att du är sjuk, behöver du höra av dig din första friska dag. 

Deltar du i ett program behöver du inte friskanmäla dig till Arbetsförmedlingen efter en kortvarig frånvaro. Markera vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du varit frånvarande när du ansöker om ersättning från Försäkringskassan.

Rapporten!

Du kan inte ändra i en redan inskickad aktivitetsrapport. Det går bara att skicka in en rapport i månaden.

Det är därför viktigt att du går igenom din rapport och kontrollerar att du fått med allt innan du skickar in den. 

Om du råkat skicka in din aktivitetsrapport innan du redovisat alla uppgifter behöver du kontakta oss för att komplettera din aktivitetsrapport. 

Det är viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt och innan sista dag för inlämning om du behöver göra en komplettering.

VAB!

Det här gäller om du är inskriven hos oss och är hemma på grund av sjukdom eller vård av barn (VAB):

Om du har ersättning från a-kassan
Om du inte har ett inbokat möte räcker det att du själv markerar i tidrapporten till a-kassan att du är sjuk eller vårdar barn de dagar det gäller. 

Har du ett inbokat möte med oss behöver du kontakta oss för att avboka mötet. Det gör du enklast via chatten. 

Glöm inte att meddela Försäkringskassan om sjukdom/VAB.

Om du har etableringsersättning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
Meddela oss på din första sjukdag eller är hemma för vård av barn. Detta är viktigt, eftersom du annars kan bli utan ersättning under hela din frånvaroperiod.

 • Har du e-legitimation anmäler du förhinder enklast på Mina sidor.
 • Saknar du e-legitimation kan du kontakta oss via telefon eller chatt.

Kom ihåg att dessutom också meddela det ställe där du har din aktivitet, till exempel din praktikanordnare eller utbildningsanordnare.

Är du sjuk i mer än 7 dagar behöver du samtidigt skicka ett läkarintyg till oss oavsett om du är sjuk på heltid eller deltid. 

Rapportering!

Du rapporterar dina aktiviteter på vår webbplats, Mina sidor, när du loggat in med e-legitimation. 

När du loggat in med din e-legitimation kan du

 • fylla i vad du gjort och skicka in din aktivitetsrapport
 • se dina rapporter som du lämnat in tidigare
 • välja att fylla i dina uppgifter i formuläret allt eftersom och använda aktivitetsrapporten som en dagbok över ditt arbetssökande.

Har du ingen e-legitimation?

Om du saknar e-legitimation går det snabbt att skaffa. Det enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt bank-id via din internetbank. Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation fyller du i din rapport på en pappersblankett och skickar in till oss med post. Blanketten skriver du ut via vår webbplats. Om du inte kan skriva ut blanketten kan du ringa oss och få en blankett hemskickad med post. 

Rustar och matchar dig till nytt jobb